Finance

RPA: de technologie die het aangezicht van accountancy zal veranderen

Nieuwe technologieën hebben een grote invloed op onze manier van werken. Dat geldt in tal van sectoren, ook in Finance en Accountancy. Daar lijkt de introductie van RPA of Robotic Process Automation in de nabije toekomst voor een heuse verandering te zorgen.

Enorme tijdswinst door robotisering

Binnen de Finance-afdeling van de Randstad Holding wordt RPA vandaag al toegepast. David Vandevelde, Business Manager Finance, ondervindt de voordelen: “Dankzij RPA kunnen we een groot deel van de courante handelingen en processen die werknemers op een computer uitvoeren automatiseren. Dat levert een grote tijdswinst op, zeker als je weet dat zo’n systeem 24 op 24 kan draaien en geen aansturing nodig heeft. Terwijl het RPA-systeem de courante processen uitvoert, leggen onze medewerkers zich toe op andere, niet-recurrente taken.”

 

Een verschuiving van taken

Om RPA in te voeren heb je niet alleen nood aan perfect gedocumenteerde processen, je moet zo’n introductie ook correct kaderen bij het personeel. David Vandevelde: “Veel mensen vrezen dat zo’n systeem al hun werk zal overnemen, maar dat klopt niet. RPA maakt net tijd vrij voor taken die een grotere meerwaarde hebben voor een Finance-afdeling. Er zijn heel wat rapporten waar Finance-medewerkers vandaag vaak niet aan toe komen, maar die wel erg nuttig zijn voor een bedrijf. Zulke rapporten kun je niet zomaar automatiseren, omdat er menselijk inzicht voor nodig is. Door zich meer op dat soort werk toe te leggen, evolueren Finance-mensen naar échte Business Partners.”

 

Kiezen voor RPA

Een succesvolle introductie van RPA hangt af van verschillende factoren. “Je moet als bedrijf eerst onderzoeken of je voldoende volume hebt of dat een hogere nood aan kwaliteitsverbetering zich toont om RPA te rechtvaardigen”, verduidelijkt David Vandevelde. “De regel is: hoe groter het volume, hoe groter de tijdswinst die je zal realiseren. Hoe meer compliant- en business critical handelingen die je kan automatiseren, hoe interessanter RPA voor je onderneming kan zijn. Zeker voor internationale bedrijven die in verschillende tijdszones actief zijn is RPA erg interessant: zo’n systeem is niet plaatsgebonden en kan in principe continu draaien.”

 

Een evolutie, geen revolutie

Volgens David Vandevelde zal robotisering zorgen voor accentverschuivingen in het profiel van de ideale Business Analyst. “Het belang van menselijke inzichten zal alleen maar groter worden. Bedrijven zullen in de toekomst vooral nood hebben aan financiële profielen die op een slimme manier kennis verwerven en de vertaalslag naar de business maken. Ook in andere departementen die RPA invoeren zul je gelijkaardige verschuivingen zien. Let wel: het gaat om een evolutie, geen revolutie. Een aantal beroepen zullen effectief verdwijnen en andere zullen zeer sterk wijzigen, maar ondernemingen zullen altijd nood hebben aan mensen die een meerwaarde creëren.”

Lees verder

Pillen
Finance hub in farmasector blijft groeiend succesverhaal
#finance #pharma #consultancy
Love
AUSY-recruiter Maud, Danielle en de banksector: a perfect match
#banksector #werving & selectie
RPA in de praktijk: 5 key learnings [Infographic]
#Finance #Education