Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ausy Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0450.760.087, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven (België), Kolonel Begaultlaan 1A/31 (hierna “Ausy” genoemd).