Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ausy BELGIUM NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0450.760.087, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (België), Esperantolaan 8 (hierna “Ausy” genoemd).