Engineering

Zeven onmisbare tools voor lean management

 

Tools die voor procesverbetering zorgen

Value stream mapping brengt productieprocessen in kaart, zodat verspilling aan de oppervlakte komt. Voor administraties die hiermee willen starten is ‘Makigami’ een dankbaar hulpmiddel. Deze tool legt onder meer bloot hoe vaak dossiers worden doorgegeven en aan wie. En dat is nodig, want vaak doorlopen dossiers verschillende diensten en heeft niemand zicht op de hele flow.

In een productiecontext is het SIPOC-diagram dan weer nuttig om standaardwerkinstructies te maken. SIPOC staat voor ‘supplier’, ‘input’, ‘proces’, ‘output’ en ‘customer’. Zo’n diagram stimuleert ons om na te denken over de process flow. 

Tot slot bestaan er tal van technieken om de plant lay-out te verbeteren, van one-piece-flow (lotgroottes verkleinen om doorlooptijden te verkorten) en heijunka (een productmix zoeken die continu aan de vraag voldoet) tot lijnbalancering (takttijd of productieritme afleiden uit de vraag en taken evenwichtig over operatoren verdelen zodat hun cyclustijd net past binnen de takttijd).

 

Lean management als ondersteuning voor operatoren

Lean management helpt operatoren op allerhande manieren bij hun werk en vergroot zo hun betrokkenheid en motivatie. Denk aan ‘poka yoke’ of ‘error proofing’, dat onder meer in beschutte werkplaatsen garandeert dat werknemers niet anders kúnnen werken dan op de juiste manier, maar ook aan pictogrammen, lijnen op de vloer en labels op werkposten die visueel duidelijk maken hoe iets moet gebeuren.

De 5S-methode is een veelgebruikte tool om een efficiënt georganiseerde werkplek te creëren:

  • scheiden (wat hou je op de werkpost en wat niet?)
  • schikken (geef wat je wil houden een vaste plek en zorg dat je het makkelijk terugvindt)
  • schoonmaken (door machines schoon te maken, komen ook lekken of slijtages aan het licht)
  • standaardiseren (stappen op papier zetten en hier opleidingen rond organiseren)
  • in stand houden (hulp en coaching aanbieden, maar ook vorderingen in kaart brengen)

Met behulp van deze tools en de noodzakelijke actieve betrokkenheid van management en operatoren wordt lean management uiteindelijk deel van een bedrijfscultuur waarin operatoren spontaan actief meedenken en elk aspect van hun werk proberen te optimaliseren.

Lees verder

Gymna behandeltafel
Gymna wint Henry van de Velde Award
#Gymna #Engineering
Technical drawing
Nog meer girlpower in Engineering: technisch tekenaar Dominique
#engineering #girlpower #drafting
HR manager
Girlpower in engineering: ervaart Amélie de genderkloof?
#womeninengineering