Application Support Engineer

ref: CX- 71586
De functie:
De afdeling productie en software development is de core afdeling van IT en van ons bedrijf. Ze zorgt ervoor dat de bestaande hypotheken beheerd, consulteerbaar en aanpasbaar blijven. En dat de nieuwe aanvragen goed behandeld worden. Daarnaast willen we onze software voortdurend verbeteren en toegankelijker maken, dus staan er heel wat nieuwe ontwikkelingen op stapel. Die nieuwe ontwikkelingen moeten geInstalleerd, geconfigureerd, uitgerold, onderhouden en gemonitord worden. Daarvoor zoeken we een Application Support Engineer.

Jouw uitdaging

Taken en verantwoordelijkheden van onze application support engineer ...
- installeren en beheren applicaties, monitoring performance, incidentmanagement, installatie, configuratie, onderhoud, disaster recovery
- Verzekert beschikbaarheid en continue werking van systemen, servers, applicaties en databases (ook na de werkuren)
- Verzekert de toegankelijkheid (voor alle klanten), coherentie (van de data) en performance van de diverse databases en applicaties
- Regelt alles wat te maken heeft met het onderhoud en de support van applicaties: omvat het schrijven en aanpassen van bestaande code en SQL-instructies voor Oracle
RDB / SQL Server alsook het analyseren, ontwerpen, invoeren, testen en controleren in verband met het oplossen van bugs, aanvragen voor verbeteringen, herstellen van
gegevens en verwerken van batches voor bestaande applicaties.
- Staat in voor het bufferen en verwerken van grote hoeveelheden records, het opvolgen van problemen met de serviceproductie en incidenten die door gebruikers als tickets
worden gelogd en het opvolgen ervan via die tools; levert dan de nodige rapporten over de status van problemen en de taken voor alle betrokkenen.
- Neemt de leiding en de operationele verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van batches, bespreekt de vereisten (op basis van terugkerende problemen) met de IT Production Manager om de efficiëntie te verbeteren, garandeert de consistentie en integriteit van de productiegegevens.
- Volgt op en waarborgt de SLA op het vlak van de doorlooptijd voor het afhandelen van problemen, de responstijd en het ticketbeheer.
- Staat in voor invoering, duurzaamheid en herbruikbaarheid van IT-oplossingen door een consistente architectuuraanpak te hanteren, zodat ze voldoen aan de functionele en
niet-functionele specifieke noden van Stater Belgium: ondersteunt de ontwikkelaars tijdens de levenscyclus van het project door architectuuroplossingen te ontwerpen.
- Voert periodiek technisch onderhoud uit aan databases: indexen reorganiseren, herdefiniëren van database, upgrades
- Voert onderhoud uit aan servers: versiebeheer, upgrade, beheer monitoringfiles en performancefiles, installeert beveiligingsprogramma’s en controleert de werking ervan
- Voert testen uit in préproductie voor nieuwe/gewijzigde programma’s, (stelt infrastructuur ter beschikking) en zorgt voor succesvolle migratie
- Past structuur databases aan n.a.v. aanpassingen productieapplicatie
- Verzekert externe stockage van data i.f.v. eventuele calamiteiten
- Stuurt en volgt de dagelijkse dataverwerking op i.f.v. boekhoudkundige en reportingprocessen en van consultatie van databanken door derden (batch processen)
- Schrijft procedures (o.a. versiebeheer, back-up) maakt documentatie aan en houdt ze up-to-date
Projecten
- Volgt trends op in de markt inzake ICT en beoordeelt bruikbaarheid/meerwaarde voor het bedrijf
- Bereidt vernieuwingen/uitbreidingen voor, test en implementeert nieuwe systemen
- Bereidt het BCP (business continuity plan) voor en voert het mee uit

Jouw kwaliteiten

Ervaring in applicatie beheer is een must.
Applicatie beheer is het uitrollen, configureren, onderhouden, monitoren en supporteren van applicaties en IT systemen.
Oracle is onze database, dus basiskennis is vereist.
Basiskennis van scripting.
Een breder zicht hebben op batching en de eventuele gevolgen voor output van de systemen...

Maar vooral motivatie en wil om bij te leren en om het waarborgen van de goede werking van onze applicatie tot jouw verantwoodelijkheid te nemen.

Wat we aanbieden

Ons aanbod.
Je goed voelen werkt beter
Mensen leven niet langer om te werken. En ze werken niet langer om te leven. Ze leven en werken. In beide hebben ze grote ambities, maar het ene mag het andere niet in de weg staan.
Wij geloven zelfs dat het ene het andere versterkt. En vice versa. Want wie zich goed voelt in z’n job, voelt zich beter thuis. Wie z’n ambities buiten het werk kan waarmaken, zal z’n professionele ambities ook makkelijker waarmaken.
Daarom zorgen we er bij Stater voor dat mensen zich in beide helemaal kunnen ontplooien. Aangename collega’s die ook buiten de uren het voortouw nemen. Randstad, onze recruteringspartner gelooft ook in het evenwicht tussen ambities thuis en ambities op het werk.
Je goed voelen, werkt echt beter. En het voelt nog beter om te weten dat we met velen zijn. Wil je ook ontdekken hoe goed het voelt om bij STATER te werken? Neem dan nu contact op met Randstad, Patrick De Wijngaert, onze partner in deze recrutering. Tot gauw.