Deze website is eigendom van en wordt beheerd door AUSY GROUP BELGIUM NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0686.849.278, handelend in eigen naam en namens haar verbonden ondernemingen AUSY IT CONSULTING NV, met ondernemingsnummer 0450.760.087 en AUSY CONSULTING NV, met ondernemingsnummer 0686.849.377, allen met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (België), Esperantolaan 8 (hierna tezamen “AUSY” genoemd).