hoe zit de oplossing in elkaar?

De corporate website is een belangrijk ankerpunt waarop elke doelgroep snel en eenvoudig de informatie moet vinden waar ze naar op zoek zijn. Ons team voorzag de oorspronkelijke website van Kom op tegen Kanker van een grondige opfrisbeurt. In samenwerking met een digitaal strategiebureau analyseerden we de behoeften en stelden wireframes op om zo tot een gebruiksvriendelijke Drupal-website te komen. De huidige versie van de site omvat onder meer:

  • 15 CRM-integraties via RabbitMQ, waardoor inschrijvingen, brochure-aanvragen en bestellingen allemaal soepel worden afgehandeld  
  • een link tussen het contactformulier en het case management systeem van Kom op tegen Kanker waardoor bezoekers snel in contact komen met de juiste collega’s  
  • een centrale zoekindex via Apache Solr om bezoekers toe te laten snel de juiste info te vinden

gebruikerszone voor optimaal gebruiksgemak.

Onze nieuwste ontwikkeling? Een online gebruikerszone die op 1 centrale plaats toegang geeft tot alle relevante toepassingen. Je kan er je persoonlijke gegevens onderhouden, maar ook bijvoorbeeld je fiscaal attest downloaden. 

Los van het willen voldoen aan dergelijke noden, is de transformatie naar de gebruikerszone ook ingezet om enkele decentrale logins en toepassingen te kunnen migreren zodat deelname aan acties geregistreerd en opgevolgd kan worden. Dit jaar zullen het Plantjesweekend, De 100km-run, De 1000km en De Col op volledig geïntegreerd zijn, en uiteraard staat er nog veel meer op de planning. 

Hoe we deze gebruiksvriendelijke omgeving realiseerden? Dankzij het JavaScript framework Next.js. We ontwikkelden meerdere onafhankelijke apps die naadloos naast elkaar werken door gebruik te maken van een Single Sign On via het Auth0 identity management. Dat alles werkt samen met een nieuwe beheertool voor Kom op tegen Kanker door middel van API’s, en staat in verbinding met hun CRM-systeem om alle contactgegevens up-to-date te houden. 

Het geheel stroomlijnen, de historische data in rekening brengen en de gebruikers laten overstappen op nieuwe tooling heeft uiteraard zijn uitdagingen. Daarom rollen we alles gefaseerd uit zodat zowel interne als externe gebruikers de tijd krijgen om deze verandering zo optimaal mogelijk te doorlopen.

heb je nood aan advies?

trek aan de mouw van onze experten!

contact