Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop vrouwen wereldwijd extra in de bloemetjes worden gezet, maar ook een dag die ons doet beseffen dat niet elke vrouw de kans heeft op een mooie carrière, een comfortabel huis, een kast vol met kleren … Daarom willen we bij Ausy graag ons steentje bijdragen aan een organisatie die streeft naar gelijke rechten en kansen voor iedereen: de Vrouwenraad.

Wat doet de vrouwenraad?

De organisatie vecht voor gelijke rechten en kansen. Voor vrouwen, maar ook voor mannen. De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie, voor verenigingen die werken aan gelijke kansen binnen de samenleving.

Op hun website staat te lezen dat ze streven naar “een maatschappij waarin sekse en gender niet langer een ordeningsmechanisme zijn, waarin mensen niet langer geconfronteerd worden met achterstellingsmechanismen, stereotypering en ongelijke kansen.”

Hoe doen ze dat? Door het verspreiden van informatie rond genderthema’s, het geven van beleidsadvisering, het stimuleren van een maatschappelijk en politiek debat, het overleggen met beleidsmensen en belangengroepen …

ausy draagt haar steentje bij.

Andy, CEO van Ausy, vindt het belangrijk om op tijd en stond te beseffen hoe goed we het hebben, en om terug te geven aan de maatschappij. 

Andy: “Die persoonlijke visie trek ik al verschillende jaren door naar Ausy als bedrijf. In het verleden steunden we vooral kleinere lokale initiatieven, maar we dragen ook op verschillende manieren bij aan bijvoorbeeld Kom Op Tegen Kanker.”

“Door al die verschillende organisaties, en nu dus ook de Vrouwenraad, te steunen, wil ik ook naar alle collega’s een positief signaal geven. We zijn een menselijk bedrijf, dat zich bewust is van de problematiek die anno 2020 nog steeds aanwezig is.”

Zo gezegd, zo gedaan! We doneerden € 1000 aan de Vrouwenraad. Of we naar huis gaan met een goed gevoel? Zeker weten!