Herinner je je het eerste deel van dit artikel nog? Daarin legden we uit wat een digitaal monster is: een digitaal product dat niet tegemoetkomt aan de voornaamste noden en wensen van de doelgroep.

Je kwam ook meer te weten over de shiny rainbow monsters. Nu weet je dan ook dat “zomaar” een trendy technologie of feature toepassen geen goed idee is.

Klaar voor de volgende lading? Ontmoet de ivory tower monsters: wat gebeurt er als je geen rekening houdt met je gebruikers?
 

Ivory tower monsters: plaats je product in een realistische context.

De context van een digitaal product bepalen is belangrijk. Vaak is het probleem dat je moet oplossen wel duidelijk. Maar je product bestaat niet in een vacuüm en moet passen in een realistische context. Verlies je dat uit het oog, dan creëer je misschien wel een ivory tower monster.

Er bestaan 3 soorten ivory tower monsters:

1. organisatiegedreven monsters.

Je creëert het product terwijl je het bedrijf in je achterhoofd houdt in plaats van de gebruiker. Op die manier ontstaan organisatiegedreven monsters.

Denk aan een navigatie die de interne bedrijfsstructuur weerspiegelt. Of een prominente plaats voor informatie voor, van of over een belangrijke persoon of groep binnen de organisatie.

2. geïsoleerde en gerecycleerde monsters.

Om een product optimaal te laten werken, is meer nodig dan enkel een goed design. Hou je daar tijdens het ontwikkelen geen rekening mee? Dan komen deze monsters komen tot stand.

Wat moet je je voorstellen bij een geïsoleerd monster? Een contactformulier dat op een prominente plaats staat, terwijl de HR-afdeling de nieuwe lading contacten niet verwerkt. Of een UI met veel afbeeldingen binnen een CMS: als het contentteam niet de juiste foto’s vindt, is het maar moeilijk te gebruiken.

Denk bij een gerecycleerd monster bijvoorbeeld aan een e-commerce website die dezelfde content bevat als gedrukt materiaal.

3. monsters die ontstaan door veronderstellingen.

Vinden bezoekers hun weg niet naar een belangrijke pagina omdat ze de titel in de navigatie niet begrijpen? Gebruikt niemand de applicatie voor de tablet omdat de app enkel van pas komt in een situatie waarbij gebruikers slechts 1 hand vrij hebben? Deze monsters duiken op als je het probleem en/of de oplossing niet laat valideren door échte gebruikers.
 

Hoe brengen deze monsters schade toe?

Een goede user experience creëren zonder rekening te houden met de gebruikers? Onmogelijk!

Je moet niet enkel rekening houden met de eindgebruikers, maar met iedereen die bij de user experience betrokken is: content creator, support, sales, partners enzovoort. Doe je dat niet, dan is dat nefast voor hun ervaringen.

Het is belangrijk dat elk stukje in elkaar past, en dat gaat verder dan louter het product.
 

Hoe spot je zulke monsters?

Kwam er bij het project geen user research of user validation aan te pas? Werden er geen requirements verzameld van mensen die in direct contact staan met de gebruikers? Dan moet je op je hoede zijn!

Het mag allemaal vanzelfsprekend lijken, maar als je middenin een project zit, zie je zulke dingen al eens over het hoofd. Uitspraken zoals “We checken het wel als het live staat” of “Ik weet perfect wat dit bedrijf nodig heeft” klinken aannemelijk. Maar eigenlijk bouw je op dat moment niet meer dan een duur zandkasteel.
 

Hoe versla je ivory tower monsters?

Simpel: maak een plan. Voorzie de tijd die je nodig hebt en leg momenten vast om feedback te vragen van de belangrijke gebruikers. Leg alle stakeholders uit waarom je dat doet en waarom het een goede investering is van tijd en geld.

Weinig tijd? Spreek met minder gebruikers of valideer via online tools. Maar veeg het nooit zomaar van tafel.

Vinden stakeholders concepten zoals user research en user validation wat te abstract, maak het dan concreter. Hoe? Door resultaten op een visuele manier te tonen. Gebruik daarvoor quotes van gebruikers, een user journey, service blueprint of een lijst of heatmap met usability kwesties. Kortom: alles dat stakeholders helpt om het product in een realistische context te plaatsen.

Extra tip om af te sluiten: gebruik zo snel mogelijk échte content! Het maakt je design realistischer.