Heb je al gehoord van EARLI en EAPRIL? EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) is een wetenschappelijke community die een onderzoekscultuur op vlak van onderwijs wil ondersteunen. EAPRIL staat voor European Association for Practitioner Research on Improving Learning en ondersteunt onderzoek in levenslang leren. 

Neem je een kijkje op earli.org en eapril.org, dan krijg je 2 informatieve Drupal-sites te zien. Maar wat je niet te zien krijgt, is de straffe Symfony backend applicatie die schuilgaat achter de websites. 

Wat doet die applicatie? Zowel EARLI als EAPRIL organiseren verschillende conferenties, waarvan EARLI 2017 en EAPRIL 2017 de 2 grote conferenties zijn die dit jaar op de planning staan. We bouwden een applicatie die de conferenties automatisch plant en ze vervolgens toont op de website. Lekker makkelijk!

Eerst data verzamelen.

Hoe gaat de applicatie precies in z’n werk? Het eerste luik van de applicatie verzamelt data. Onderzoekers die hun verhaal graag uit de doeken doen tijdens de conferenties, worden eerst lid van EARLI of EAPRIL. Als zij inloggen op de applicatie, kunnen zijn hun paper online indienen. 

Die papers worden vervolgens nagelezen door “reviewers”, die zich ook via de applicatie kandidaat kunnen stellen. Aanvaarden de reviewers de paper, dan mag de onderzoeker komen spreken tijdens de conferentie. 

Elke sessie tijdens de conferentie heeft ook een moderator (“chair”) nodig. Moderators kunnen zich kandidaat stellen. Nadien gebruikt een administrator de applicatie om de chairs toe te wijzen aan een sessie. 

Dan een schema maken.

Het tweede luik binnen de applicatie is de scheduler. Zodra onder andere alle papers zijn ingediend en er genoeg reviewers en chairs aangeduid zijn, giet de scheduler de conferentie in een schema. 

Dat lijkt banaal maar die scheduler houdt rekening met de beschikbare plaatsen, het formaat van de sessie, de sprekers … en doorzoekt alle mogelijke combinaties totdat de meest efficiënte gevonden is.

De scheduler bundelt dat schema en exporteert die vervolgens naar een leesbaar formaat voor de Drupal-websites. De redacteurs maken dan eenvoudig een pagina aan op de website waarop de conferentie duidelijk wordt weergegeven.

De ontwikkeling van dit hele end to end proces heeft een jaar in beslag genomen. Dit project is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het Symfony-team dat de applicatie A tot Z bouwde en het Drupal-team dat 2 sites opzette en de mogelijkheid voorzag om het programma netjes af te beelden. 

Boenk erop? Zeker!