Wie is inverde?

Inverde maakt deel uit van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Zij zijn marktleider in Vlaanderen op het vlak van opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer. Inverde staat o.a. in Vlaanderen in voor het het afnemen van theorie- en praktijkexamens in het kader van het European Chainsaw Certificate (ECC). Met dat certificaat kunnen mensen sneller werk vinden in de groensector. Het certificaat wordt in verschillende Europese landen uitgereikt op basis van geüniformiseerde examens.

Hoe helpen wij inverde?

In het najaar van 2016 leverden we een nieuwe mobiele tabletapplicatie met backend op voor het afnemen van de theorie- en praktijkexamens op locatie in het bos. Wat moet je je voorstellen bij die examens? Denk aan bomen knotten, kettingzaaggebruik en werken met de bosmaaier.

Examinanten - of hun werkgevers - kunnen zich online inschrijven voor het examen en worden in de applicatie toegevoegd aan een planning. De examinatoren downloaden elke ochtend hun persoonlijke planning vooraleer ze op pad gaan. Op locatie in het bos - vaak buiten bereik van mobiel dataverkeer - kunnen de examinatoren het examen afnemen en de resultaten meteen via de applicatie ingeven.

Examinanten kunnen ervoor kiezen om het theoretische gedeelte van het examen al op voorhand online af te leggen, of eveneens op de tablet op locatie vlak voor de start van het praktijkexamen.
 

Technische oplossing: cordova.

We ontwikkelden de mobiele app op basis van Cordova. Het voordeel? Op die manier is het mogelijk om de app zowel voor iOS als Android beschikbaar te maken. De applicatie synchroniseert examenvragen en gegevens van de ingeplande examinanten vanuit een Drupal 8 gebaseerde backend. De data wordt lokaal opgeslagen zodat het agentschap de examens offline, op locatie in het bos, kan afnemen.

Het mobiele toestel houdt alle antwoorden en commentaren van de examinatoren naar aanleiding van het praktijkexamen offline bij. Op het moment dat het toestel opnieuw een actieve internetverbinding heeft, worden de gegevens naar de backend doorgestuurd.

Vanuit de backend kunnen de administratieve medewerkers van Inverde certificaten en opvolgmails genereren.

Ook aandacht voor UX design.

Bij de opmaak van de UI schonken we uitzonderlijke aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van de schermen voor de examinanten. Ze moeten immers op locatie in de buitenlucht hun theoretische examen kunnen afleggen, en ook meteen resultaten en tips zien op basis van hun antwoorden.

Europese roll-out.

We ontwierpen de architectuur van de applicatie op een zodanige manier, dat ze al voorzien is voor het beheren van meerdere types examens - voor andere machines - en meerdere landen. We adviseren Inverde ook bij het opmaken van een geschikt business model voor een Europese rollout van de applicatie naar de andere certificatie-autoriteiten in de andere Europese landen.