In september stuurden we een enquête de wereld in. Ons doel? Inschatten wat voor een impact de coronacrisis nu eigenlijk heeft op de carrièreperspectieven van zowel werknemers als freelancers. 

7 op de 10 werkzoekenden zijn van mening dat er minder vacatures zijn dan voor de coronacrisis en dat bedrijven openstaande posities uitstellen of pauzeren. Toch zou de helft enkel een job aannemen die hen interesseert. Bovendien zegt een derde (33%) de indruk te hebben dat bedrijven sinds de coronacrisis hun loonvoorwaarden gewijzigd hebben. 

Dat de job interessant moet zijn, is niet de enige vereiste die werkzoekenden vandaag hebben. De helft van de ondervraagden hecht sinds de coronacrisis meer belang aan een goed evenwicht tussen werk en privé bij de zoektocht naar een job. 8 op de 10 zou voor een goede work-life balans zelfs bereid zijn om een job aan te nemen met een lager loonpakket. Ongeveer een vijfde doet dat ongeacht hoe groot het verschil is. 3 op de 5 is er enkel toe bereid indien het loonverschil beperkt blijft.

Die goede balans tussen werk en privé is voor werkzoekenden belangrijker dan de mogelijkheid om (regelmatig) van thuis te werken, ook al hecht een derde daar vandaag toch meer belang aan. In vergelijking met een goede work-life balance is deze groep minder bereid om voor thuiswerken een job aan te nemen met een lager loonpakket. 1 op de 10 zou, ongeacht hoe groot het verschil is, bereid zijn om een job aan te nemen met een lager loonpakket indien die job thuiswerken toelaat. Als het loonverschil beperkt blijft, zijn 4 op de 10 werkzoekenden daartoe bereid.

A man working on his computer.

Werkzoekenden vrezen voor (nog) moeilijkere zoektocht naar werk.

4 op de 5 werkzoekenden (84%) zijn van mening dat hun professionele toekomst er niet rooskleurig uitziet. Zij vrezen dat een nieuwe coronagolf een negatieve impact zal uitoefenen op hun zoektocht naar werk. Meer dan de helft (55%) voelt zich bovendien ook niet voorbereid op een nieuwe coronagolf. 

Gooien ze het dan maar over een andere boeg? 3 op de 10 doet dat effectief: 19% onder hen gaat op zoek naar een ander type job. De belangrijkste redenen voor het op zoek gaan naar een ander type job zijn meer werkzekerheid (37%), een job vinden die meer voldoening geeft (36%) en met meer vrijheid (30%). 

Ook wilt 12% van de respondenten met veranderde toekomstplannen opnieuw gaan studeren om zich wegens veranderde interesses te verdiepen in een nieuw vakdomein (44%), zich te specialiseren in een nieuw vakdomein dat meer werkzekerheid kan bieden (35%) of zich verder te specialiseren in hun huidig vakdomein (21%).

Conclusie?

In conclusie, de ondervraagde werkzoekenden voelen dat er minder vacatures op de markt zijn ten gevolge van de coronacrisis. Toch zijn ze vastbesloten om een job te vinden die hen echt interesseert en een goede work-life balans garandeert. Zelfs als ze hun carrière volledig over een andere boeg moeten gooien om dat te bereiken.