In september stuurden we een enquête de wereld in. Ons doel? Inschatten wat voor een impact de coronacrisis nu eigenlijk heeft op de carrièreperspectieven van zowel werknemers als freelancers. 

De helft van de werknemers hecht naar eigen zeggen sinds de coronacrisis meer belang aan een goede balans tussen werk en privé. Thuiswerken wordt duidelijk belangrijk gevonden: meer dan 2 op de 5 werknemers zouden van werk veranderen om meer te kunnen thuiswerken en bijna 1 op de 4 zou bereid zijn hiervoor zijn loonpakket te herzien. 

Sinds maart werken we met z’n allen meer thuis - of toch als de aard van de job het toelaat. Iets meer dan de helft (53%) van de bevraagden geeft aan dat hun job van thuis uit kan worden uitgevoerd. Slechts 16% van de werknemers die van thuis uit kunnen werken, doen dat nooit. Van de werknemers wiens job van thuis uit kan uitgevoerd worden, spenderen 4 op de 5 momenteel minstens wekelijks een dag in hun home office. 

Thuiswerken is niet alleen voor heel wat werknemers het nieuwe normaal geworden. Ook de overgrote meerderheid van de freelancers (93%) geeft aan minstens wekelijks van thuis te werken. De helft doet dit bovendien 5 dagen per week. En net zoals bij vaste werknemers hecht ook meer dan de helft van de ondervraagde freelancers meer belang aan een goede balans tussen werk en privé sinds de coronacrisis.

Angst om job te verliezen? Werknemers bereid tot gestes tegenover werkgever.

1 op de 5 werknemers zegt angstig te zijn om zijn of haar job te verliezen. Deze groep is vaker bereid om toegevingen te doen om het bedrijf te helpen de crisis te overwinnen. Denk daarbij aan zaken zoals tijdelijke werkloosheid (44%), vakantiedagen opnemen wanneer de werkgever het wil (30%) en soms zelfs extralegale voordelen inleveren (11%). 

Opvallend: van de respondenten zonder angst om hun job te verliezen, geeft nog steeds 25% aan dat ze bereid zouden zijn om op tijdelijke werkloosheid gezet te worden. 19% van deze groep zou bereid zijn om vakantiedagen te nemen wanneer de werkgever dat wil. Slechts 5% van deze groep zou bereid zijn om extralegale voordelen in te leveren.

A black woman writing in a notebook.
A black woman writing in a notebook.

Meeste werknemers veranderen hun toekomstplannen niet door corona.

Voor iets meer dan 1 op de 10 werknemers zijn hun toekomstplannen veranderd door corona. De meesten van hen willen een ander type job zoeken. De belangrijkste drijfveer om een nieuwe job te zoeken na corona, is een gebrek aan voldoening in hun huidige job. Ook een zoektocht naar een betere werk-privébalans wordt regelmatig genoemd. Slechts 3% van de ondervraagden geeft aan dat ze opnieuw willen gaan studeren.

De coronacrisis heeft de ondervraagde werknemers en freelancers hun carrière dus stevig doen herevalueren, maar hun toekomstplannen blijven veeleer onveranderd. Het is natuurlijk wel afwachten wat de tweede golf allemaal met zich meebrengt.