Interim Management

Interim Management is een afzonderlijk dienst van AUSY over alle vakdomeinen en alle oplossingen heen. Deze dienst stelt leidinggevenden op tijdelijke basis te werk. Freelancers die op hoog verantwoordelijkheidsniveau functioneren, in partnership met andere leidinggevenden in het bedrijf. 

Onze partners van AUSY Interim Management zitten op dezelfde golflengte van ervaring en deskundigheid. Zij selecteren en begeleiden de managers zorgvuldig.