Engineering

werkvoorbereider Mechanisch

DOEL
Medior (4-6)
Contract bij AUSY

Jouw job

 • De onderhouds- en herstellingswerken worden uitgevoerd op dagdagelijkse basis en tijdens de revisie van de centrales
 • Opmaken van planning der werken, rekening houdend met workload, beschikbare middelen en capaciteit
 • Ter plaatse op de werkpost zich ervan verzekeren dat de uitvoerders de instructies volgen en de veiligheidsvoorschriften toepassen, in het bijzonder tijdens “kritieke fasen” van de uitvoering
 • Opstellen en indienen van testvergunning bij de installatieverantwoordelijke (Operations) teneinde tests te laten uitvoeren en coördineren
 • Aanpassen documentatie conform "as-built" situatie
 • Aanpassen risicoanalyse volgens opgedane ervaring
 • Vastleggen en implementeren van eventuele verbetermaatregelen

Jouw profiel

 • Heeft een ingenieursdiploma, of diploma technisch professionele bachelor, en beschikt desgevallend over relevante werkervaring als werkvoorbereider/-coördinator in een industriële omgeving (bij voorkeur in nucleaire-, farmaceutische of voedingsindustrie)
 • Heeft een veiligheidsopleiding gevolgd, die voldoende is voor alle werken waarvoor hij aangesteld is, en die op naam en schriftelijk wordt bevestigd door de eigen werkgever
 • Beschikt over de capaciteiten om onderhouds- en projectgerelateerde werken te plannen, organiseren en coördineren
 • Heeft vaardigheden in SAP (of een soortgelijke werkomgeving) voor de administratieve voorbereiding en behandeling van deze werken
 • Is vertrouwd met diagnose/problem solving, onderhoudswerkzaamheden en projecten binnen het vakgebied, de veiligheidsaspecten en beheersmaatregelen die gepaard gaan met de uitvoering, het belang van het afleveren van kwaliteitsvol werk, en het respecteren van scope, planning en budget
 • Goede kennis Nederlands

Jouw voordelen

Contract onbepaalde duur of freelance.
Uitdagende projectomgeving, ruimte voor opleiding  

Jouw werkgever

 • Mechanisch (draaiende equipments: pompen, ventilatoren, compressoren, etc.; statische equipments: leidingen, afsluiters, warmtewisselaars, opvangreservoirs, etc.) 
 • De onderhoudsactiviteiten omvatten zowel preventief onderhoud (routineonderhoud, inspecties en kalibraties, …) als correctief onderhoud (nl. diagnose, nazicht en herstelling of vervanging van defecte apparatuur) tijdens dagdagelijkse uitbating en revisies.
 • De projecten en installatiewijzigingen worden uitgevoerd naar aanleiding van wettelijke vereisten, veroudering (en obsoletie) en design upgrades, in het bijzonder - maar niet uitsluitend - in het kader van de levensduurverlenging van de installaties.

Deze jobs zijn misschien ook iets voor jou?

Projectleider bouw -school Antwerpen

MECHELEN

Site Inspectors Low Voltage - Regio Antwerpen

Regio Antwerpen

Project Engineer

ANTWERPEN