IT

IoT en blockchain: match made in heaven?

Buzzword blockchain noem je vast in 1 adem met bitcoin, maar het is meer dan dat. Zéker als je het combineert met Internet of Things. Wat zijn de mogelijkheden en met welke uitdagingen hou je rekening?

But first things first: wat versta je onder IoT en blockchain?

Net zoals wij staan ook heel wat apparaten (de “things”) in verbinding met het internet. Die apparaten beschikken over ingebouwde wifi-opties en sensoren en kunnen op die manier gegevens verzamelen en delen.

Goed om weten: je kan onze gratis gids over Internet of Things nog steeds downloaden. Daarin kijken Bart Keybergh en Greet Brosens met een kritische bril naar de mogelijkheden die IoT biedt.

En blockchain?

Dat kan je het beste vergelijken met een grote spreadsheet. Iedereen die wil, heeft toegang tot die database en kan nieuwe gegevens toevoegen. Cryptografische software waakt erover dat de toevoeging van die nieuwe gegevens voldoet aan bepaalde regels, en dat deelnemers geen wijzigingen kunnen aanbrengen aan gegevens die al in de database zitten. Online transacties gebeuren op die manier veiliger en efficiënter.

Waarom zou je IoT en blockchain combineren?

Het imago van Internet of Things is niet altijd positief. Koppel je het transparante karakter van blockchain aan IoT, dan ben neem je een belangrijke stap voorwaarts op vlak van vertrouwen. Het is mogelijk om als trusted parties een transactie aan te gaan.

Wat dat vertrouwen nog versterkt, is het feit dat die transacties tussen partijen verlopen via geëncrypteerde “slimme contracten”. Slimme contracten garanderen automatisch dat de voorwaarden worden nageleefd. Er kan op die manier ook geen informatie overschreven worden.

Aansprakelijkheidskwesties kunnen zo ook snel uitgeklaard worden. De volledige keten van transacties is op elkaar afgestemd. Gaat er iets mis, dan is voor elke partij duidelijk op welk punt in de keten dat gebeurde.

Wist je dat blockchain ook extra beveiliging toevoegt aan IoT? Opnieuw komt dat het vertrouwen alleen maar ten goede, zelfs tussen partijen die elkaar nog niet ontmoet hebben. Dankzij dat extra laagje beveiliging maak je het hackers trouwens ook weer wat moeilijker om persoonlijke gegevens, die veelal via IoT-toepassingen gedeeld worden, in handen te krijgen.

Bovendien, als je IoT met blockchain combineert, verdwijnen intermediaire partners. Op die manier kan je goedkoper, maar ook sneller gegevens uitwisselen op een peer-to-peer basis.

Welke uitdagingen brengt de combinatie met zich mee?

Technologisch

Op vlak van technologie vormt beveiliging een van de grootste uitdagingen. Blockchain kan dan wel een antwoord bieden op beveiligingsproblemen binnen IoT, maar dat gaat niet vanzelf.

De op blockchain gebaseerde veiligheidssystemen moeten immers (correct) toegepast worden in de apparaten. Evident voor grote spelers, een uitdaging voor kleine fabrikanten.

Operationeel

Asset management dringt zich op. De talrijke apparaten zijn geografisch enorm verspreid. Bovendien moet je gebruikers kunnen garanderen dat ze te allen tijde aan hun smart contracts kunnen voldoen.

Identity management

Wie is wie en wie is eigenaar van wat? Enerzijds moet het smart contract 100% zeker kunnen weten dat je identiteit correct is. Maar is dat overal en in elke situatie wel even makkelijk?

Anderzijds moet je ook met zekerheid kunnen zeggen wie de eigenaar is van een apparaat. Stel dat je bijvoorbeeld een apparaat huurt, wie is dan de eigenaar?

Juridisch

Contracten brengen op zich al de nodige uitdagingen met zich mee, en dat zal binnen de context van IoT en Blockchain niet anders zijn. Ze moeten niet alleen met de nodige zorg opgesteld worden, door mensen met kennis van zaken, maar de verschillende partijen moeten ook akkoord gaan.

Conclusie?

Kort en bondig: de combinatie van IoT en blockchain biedt tal van mogelijkheden die ongetwijfeld kunnen resulteren in vooruitstrevende, praktische toepassingen. We bevinden ons met andere woorden in het beginstadium waarin de huidige digitale infrastructuur herbekeken wordt.

Lees verder

Mike and Thomas laughing
Als collega’s vrienden worden: de bromance van Mike en Thomas
#friendship #bromance
Bedrading
3 vragen aan Support Engineer Maarten
#support #consultancy
typewriter - blue
Digital Savviness Academy: antwoord op digitale transformatie
#IT #digitalsavvinessacademy