Engineering

Technical design center: projecten, trainingen, tests én helpdesk

In contact met AUSY, a Randstad company dankzij outplacement

Wouter Daveloose kwam bij AUSY, a Randstad company terecht na een collectief ontslag bij Bombardier Transportation, waar hij jarenlang als mechanical designer werkte. “Ik kreeg de kans om begeleid te worden in outplacement bij Risesmart, een dochteronderneming van AUSY, a Randstad company. Daarna heb ik tests afgelegd en een gesprek gehad met de mensen van AUSY, a Randstad company. Er was bijzonder veel ruimte voor persoonlijke inbreng: Eveline luisterde naar mijn wensen en informeerde uitgebreid naar de richting die ik uit wou. In combinatie met de testen kreeg ze een duidelijk beeld van mijn kwaliteiten, sterktes en werkpunten. Op basis daarvan kreeg ik een pakket met vacatures aangeboden en mocht ik aangeven wat me interesseerde. AUSY, a Randstad company heeft me op geen enkel moment in de richting van een bepaalde vacature gedwongen omdat die snel moest ingevuld worden – er werd echt gewerkt naar een kandidaatgerichte oplossing, niet naar het aanbod van vacatures.”

Tekenkamer als centrum voor uiterst gerichte opleidingen

De testen die Wouter Daveloose in het Techical Design Center aflegde, peilden naar zijn algemene technische kennis, zijn kennis van de geldende normen en van (het lezen van) technische tekeningen, maar ook naar zijn beheersing van het tekenpakket waarmee hij ervaring had. Wouter bleek veel potentieel te hebben en kreeg een job aangeboden bij TE Connectivity. Voordat hij daar startte, genoot hij – ook in het Technical Design Center – een opleiding.

Wouter: “Ik kreeg mijn training van Johan Provoost, de projectleider van het Technical Design Center die tonnen ervaring heeft in alle tekenpakketten. Hij deed me vlot omschakelen van CATIA naar Creo. Het Technical Design Center van AUSY, a Randstad company is een enorme troef – ik heb ook met andere kantoren contact gehad en ben nergens iets gelijkaardigs tegengekomen.”

“Eén van de grote sterktes van het Technical Design Center is dat we enorm gericht opleidingen kunnen geven. Ik kende de klant waar Wouter voor zou gaan werken; ik weet hoe ze tekenen en wat ze verwachten. Ik kon die informatie dus meteen doorgeven aan Wouter, zodat hij maximaal voorbereid was op het project waarvoor hij zou ingezet worden.” - Johan Provoost

Vier pijlers

Johan Provoost legt uit dat het Technical Design Center nog veel meer functies heeft dan sollicitanten onderwerpen aan technische, theoretische, mechanische tekentests en consultants opleiden (ofwel om extern bij klanten aan de slag te gaan, ofwel om zelf in de tekenkamer te gaan werken). “Het Center is een ondersteunende afdeling voor project sourcing”, verduidelijkt Johan.

“De hoofdtaak van het Technical Design Center is eigenlijk het uitvoeren van korte, duidelijk afgelijnde projecten voor welbepaalde klanten, maar daarnaast vormen we ook een helpdeskvoor onze medewerkers die extern aan de slag zijn. Zij kunnen altijd contact opnemen met ons voor technische kwesties of met vragen rond een tekenprogramma. Kortom, de vier pijlers van ons Technical Design Center zijn: projecten uitvoeren, training geven, sollicitanten testen en de rol van helpdesk vervullen – dit allemaal ter ondersteuning van project sourcing.”

Lees verder

Gymna behandeltafel
Gymna wint Henry van de Velde Award
#Gymna #Engineering
Technical drawing
Nog meer girlpower in Engineering: technisch tekenaar Dominique
#engineering #girlpower #drafting
HR manager
Girlpower in engineering: ervaart Amélie de genderkloof?
#womeninengineering