IT

Wat is RPA? Lees er alles over in ons RPA Glossary!


De kans dat je de term RPA, of Robotic Process Automation, al eens hoorde waaien, is reëel. RPA is al een hele tijd een hot topic - en dat zal niet snel gaan veranderen.

Dat is ook niet gek, als je weet dat het uitgangspunt van RPA is dat we onze human brains niet moeten verspillen aan taken die software robots automatisch, sneller én foutloos kunnen uitvoeren.

Ja, wie RPA zegt, zegt dus ook kostenreductie, schaalbaarheid en nauwkeurigheid. Tegelijkertijd kunnen onze hersens dan weer gebruikt worden om innovatie en groei te bewerkstelligen.

Klinkt dat als muziek in je oren? Dan is het de moeite waard om uit te zoeken hoe RPA ook een meerwaarde kan zijn voor jouw bedrijf. Je inlezen in de meest voorkomende termen die met RPA samenhangen, is alvast een goed begin!

A

Artificial Intelligence (AI)

AI is een technologie die machines laat waarnemen, begrijpen, handelen en leren op een vergelijkbare manier als mensen. AI stelt machines in staat om problemen op te lossen, voorspellingen te doen, te plannen, spraakherkenning uit te voeren enzovoort. 

AI kan extra peper toevoegen aan je RPA-processen en de software bots in staat stellen om nauwkeurigere en complexere beslissingen te nemen. Het maakt de bots dus slimmer. De verrijking van RPA met andere technologieën wordt ook Intelligent Process Automation genoemd (zie verder).

Application Programming Interface (API)

Dankzij een API kunnen verschillende systemen met elkaar praten. Een API zorgt er dus voor dat er automatisch informatie uitgewisseld kan worden tussen de systemen. Waar RPA communiceert via de front-end, doet een API dat via de back-end. RPI en API worden in automatiseringsoplossingen vaak gecombineerd.

Attended RPA bots

Attended RPA bots voeren geautomatiseerde processen uit, waarbij menselijke tussenkomst vereist is. Denk aan desktopautomatisering (zie lager). Ze optimaliseren een taak door de uitvoering van een deel ervan weg te nemen bij de mens. Zulke bots worden ingezet wanneer een proces niet van begin tot einde geautomatiseerd kan worden.

Automation Design

Hoe rol je RPA uit in je organisatie? In het plan neem je op welke processen de beste kandidaat zijn om te automatiseren, samen met de uitrolvereisten die nodig zijn om de productiviteit te verhogen.

B

Business Intelligence (BI)

BI staat voor het geheel aan strategieën en processen waarmee je grote hoeveelheden bedrijfsdata kan verzamelen, verwerken en presenteren. Het verkrijgen en verwerken van de data die nodig is voor succesvolle BI, gebeurt in veel gevallen nog vaak met Excel en andere documenten. RPA kan hier helpen om deze tijdrovende en minder uitdagende taken te automatiseren.

Business Process Automation (BPA)

Business Process Automation verwijst naar alle tools en applicaties die binnen een bedrijf van kracht zijn om bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Business Process Management (BPM)

Business Process Management is de discipline waarbij je bedrijfsprocessen gaat stroomlijnen om ze te verbinden en optimaliseren. Je kijkt als het ware van bovenaf naar alle processen en kijkt hoe het efficiënter kan. Automatisatie kan een onderdeel zijn van een BPM-strategie, maar dat hoeft niet.

C

Cloud RPA

Cloud RPA gebruikt geen bots op een specifieke computer om taken te verwerken, maar wel cloudgebaseerde bots.

Cognitive RPA

Waar traditionele RPA zich beperkt tot processen die haast geen interpretatie vereisen, gaat cognitieve RPA een stapje verder. Het combineert verschillende AI-technieken en haalt op die manier inzichten uit ongestructureerde data. Deze platformen kunnen omgaan met symbolische en conceptuele informatie.

Command-line Interface

Een Command-line Interface is een op tekst gebaseerde user interface. De gebruiker typt commando’s in de interface, en ontvangt op dezelfde manier een antwoord. Zo kan de gebruiker dus communiceren met het besturingssysteem en de applicaties. Vandaag zijn de meeste interfaces GUI’s (zie verder).

D

Deep Learning

Deep Learning leert het menselijk brein nabootsen door artificiële neurale netwerken (een netwerk van algoritmes) te gebruiken. Toepassingen zijn onder meer: beeldherkenning (zoals gezichtsherkenning), spraakherkenning en vertalingen. Deep Learning wil dus het functioneren van de menselijke neurale netwerken in de hersenen imiteren. Het is een onderdeel van Machine Learning (zie verder).

Desktop Automation

De robot is de virtuele assistent van de mens en werkt op zijn of haar computer. De toegang tot de software bot is dus beperkt. Het is veelal de gebruiker zélf die een opdracht geeft aan de bot en hem zo activeert.

E

Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP-systemen vormen nog vaak de kern van de backoffice in een bedrijf. Via een ERP-systeem kunnen bedrijven verschillende activiteiten (boekhouding, aankoop, logistiek, HR …) beheren en samenbrengen via softwarepakketten. Combineer je ERP met RPA, dan wordt het handmatig werk dat een ERP-systeem vandaag nog vereist, geautomatiseerd.

G

Graphical User Interface (GUI)

Een Graphical User Interface is een interface gebaseerd op visuele componenten. De gebruiker kan acties activeren via vensters, menu’s, knoppen en pictogrammen. Het zijn deze typisch menselijke interacties die RPA ook gebruikt om handelingen te automatiseren.

H

Hyperautomation

Hyperautomation is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat je verschillende geavanceerde technologieën inzet om bedrijfsprocessen te automatiseren. Het verwijst eveneens naar de verfijning van de automatisering. Zo kan je RPA combineren met AI en Machine Learning om een zo groot mogelijk voordeel te behalen.

I

Intelligent Document Processing (IDP)

Intelligent Document Processing wordt gebruikt als overkoepelende term voor OCR en cognitive RPA. OCR slaat op het kunnen lezen, importeren en verwerken van al dan niet gescande documenten. Cognitive RPA gaat over het herkennen van gegevens en op basis daarvan beslissingen nemen. Dat kan via AI (zie eerder) verlopen, maar het kan ook door andere, meer klassieke programmeertechnieken uitgevoerd worden.

Intelligent Process Automation

Intelligent Process Automation (of Intelligent RPA) combineert RPA met AI (zie eerder). De softwarebots worden daardoor intelligenter. Ze kunnen bijvoorbeeld data interpreteren en vervolgens beslissingen nemen.

Tools en technologieën inzetten om je huidige bedrijfsflow te optimaliseren en je groeimarge te verzekeren?

AUSY helpt je graag bij je digitale transformatieproces!

M

Machine Learning

Machine Learning is een onderdeel van AI en slaat op het proces waarbij software bots bijleren en zichzelf verbeteren op basis van algoritmes. Dat gebeurt zonder dat ze daarvoor geprogrammeerd zijn en zonder menselijke tussenkomst. Machine Learning (en dus AI) combineren met RPA zorgt ervoor dat de softwarebots intelligenter worden. Dat noemt men ook wel Intelligent Process Automation (zie eerder).

N

Natural Language Processing (NLP)

NLP wordt gebruikt om computers te leren om menselijke taal, zowel geschreven als gesproken, te begrijpen, te interpreteren en na te bootsen. Via Machine Learning leren NLP-technologieën automatisch bij. Onder andere chatbots, voice assistants en automatische e-mails zijn geïntegreerd met NLP. Die integratie kan echter tijdrovend zijn. Gecombineerd met RPA, kan die integratie vergemakkelijkt worden.

O

Optical Character Recognition

OCR-software herkent cijfers en symbolen. Optical Character Recognition wordt vaak gebruikt om getypte of handgeschreven documenten te digitaliseren. Papieren documenten kunnen dan digitaal bewerkt worden. OCR is vaak een onmisbaar aspect in een goede RPA-oplossing. De softwarebots zijn dan in staat om informatie op te halen uit bijvoorbeeld afbeeldingen en pdf’s.

P

Pilot Program

Deze stap volgt op de Proof of Concept (zie hieronder). De testsituatie is hier geavanceerder, zodat je kan achterhalen of de robot volledig presteert zoals het hoort.

Proof of Concept (POC)

Een Proof of Concept kan je het best omschrijven als een eerste testversie van de automatiseringssoftware die je wil gaan gebruiken. De bedoeling van de test is om eventuele beperkingen te spotten.

R

RPA Center of Excellence

Het RPA Center of Excellence is een aparte cel binnen je bedrijf dat de implementatie van RPA faciliteert en ondersteunt. Het team is samengesteld uit collega’s van verschillende afdelingen in je organisatie.

RPA Roadmap

Zodra je weet welke bedrijfsprocessen geautomatiseerd kunnen worden, kan je een RPA Roadmap opstellen. Een kosten-batenanalyse is een belangrijk onderdeel van zo’n roadmap. Het helpt je immers om gegronde beslissingen te nemen over het al dan niet automatiseren van een proces. Ook de schaalbaarheid van je RPA-oplossing mag niet ontbreken in je roadmap.

Role-based Access Control

Met Role-based Access Control kan je er in een RPA-omgeving voor zorgen dat collega’s maar ook bots enkel toegang hebben tot de informatie die nodig is om hun werk te doen. Zo monitor je de toegang tot gevoelige informatie en maak je een veiliger geheel.

S

Scripting

Een script is het best te omschrijven als code op maat. Die code kan eentonige taken automatiseren en applicaties koppelen. Het hart van een RPA bot is script dat instructies bevat die de bot moet uitvoeren. In de meeste gevallen is dit script door een mens gemaakt. Wanneer gebruik wordt gemaakt door AI worden delen van dit script aangepast door de bot zelf terwijl deze leert.

Software Robots

Software Robots gaan interactie aan met andere applicaties via een interface. De bots voeren automatisch repetitieve taken uit, die traditioneel tot het takenpakket van een menselijke collega behoren.

Structured Data

Gestructureerde data hebben een vooraf gedefinieerde indeling. Denk aan adresgegevens of een bankkaartnummer. Dit in tegenstelling tot unstructured data (zie hieronder). Deze soort data is heel makkelijk te verwerken door een RPA bot.

U

Unattended RPA

Unattended RPA verwijst naar softwarebots die weinig of geen menselijke tussenkomst vereisen. Ze kunnen dus probleemloos 24/7 hun ‘werk’ uitvoeren.

Unstructured Data

Ongestructureerde data hebben géén vooraf gedefinieerde indeling. Denk aan tekst, audio, mobiele activiteit … Deze soort data is veel moeilijker om te verwerken door een RPA bot en vereist in vele gevallen het gebruik en de combinatie van technieken als AI en OCR om te verwerken.

W

Workflow Automation

Een workflow bestaat uit een georkestreerd en herhaalbare volgorde van operaties en taken die worden uitgevoerd binnen een bedrijf voor bijvoorbeeld het verwerken van de loonadministratie. Wanneer het volledige verloop van zo een workflow wordt geautomatiseerd, spreekt men over Workflow Automation. Dit is het uiteindelijke doel maar meestal start men met het automatiseren van enkele operaties en taken.
De volledige workflow wordt geautomatiseerd. Een bepaalde taak zal dus van begin tot einde automatisch uitgevoerd worden.

Nog extra vragen over RPA?

Ben je nu al mee met het wat en waarom, maar weet je niet helemaal zeker hoe je nu begint? Onze RPA-experts zitten graag met je aan tafel! Samen kijken we hoe we jouw bedrijf efficiënter en productiever kunnen maken. Neem vandaag nog contact op en kom te weten hoe RPA je organisatie en je team helpt!

Ja, ik wil deel uitmaken van de database van AUSY en gedurende de komende 5 jaar van hun service genieten; ik ben op de hoogte van het feit dat ik ten allen tijde het recht heb om mijn gegevens aan te passen of te bekijken; ik verklaar me akkoord met de volledige beschrijving zoals die gepubliceerd is op https://www.ausy.be/en/privacy-policy

Lees verder

2 people working with post-its on a wall
Hoe maak je je bedrijf écht agile?
#agile
6 people icons in a grid
Van apothekersassistente tot helpdesk support
#Collega #IT
A black and white picture of Sam in the woods
Eerst de IT’er van de familie, nu ook bij AUSY
#collega #IT